Rada i zarząd

RADA FUNDACJI

  • Adw. Czesław Jaworski
  • Adw. Stanisław Rymar
  • Adw. Wiesław Szczepiński

ZARZĄD FUNDACJI

  • Adw. Jakub Jacyna - PREZES
  • Adw. dr Zbigniew Banaszczyk
  • Adw. Anisa Gnacikowska
  • Adw. dr  Marek Niedużak

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: