Program

Postępowanie rozpoznawcze przed sądem I instancji i przed sądami odwoławczymi

23 września 2014, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, Warszawa

 

1) Pisma procesowe - pozew (w tym obowiązki co do podawania numerów PESEL, NIP, KRS) i kolejne pisma

2) Art. 207 - przygotowanie postępowania, zarządzenia sądu - treść i forma
 
3) Wyłączenia jawności, zakres chronionej tajemnicy w postępowaniu cywilnej
 
4) Dowody - opinia biegłego, dowody nielegalne
 
5) Zamknięcie rozprawy
 
6) Orzekanie - art. 355 i umorzenie postępowanie 
 
7) Postępowanie rozpoznawcze przed Sądem II Instancji
 
8) Orzeczenia Sądu II instancji
 

HARMONOGRAM:

9.30 - 10.00 rejestracja Uczestników, powitalna kawa, 10.00 - 11.30 szkolenie, 11.30 - 11.45 przerwa kawowa, 11.45 - 12.45 szkolenie, 12.45 - 13.30 lunch, 13.30 - 14.30 szkolenie, 14.30 - 14.45 przerwa kawowa, 14.45 – 16.30 szkolenie/dyskusja

 

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: