Partnerzy

Applying EU Anti-Discrimination Law 
(Europejskie prawo antydyskryminacyjne w praktyce)

27 stycznia 2017, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Academy of European Law (ERA)

T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k. 
ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków, Polska

Allen & Overy

Clifford Chance

Pietrzak Sidor i  Wsp. 

Wardyński Partners

 

 

 

 

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: