O Fundacji

Fundacja Adwokatury Polskiej powstała w 1990 r, jako inicjatywa, mająca na celu integrację środowiska adwokatów, poprzez organizację spotkań, seminariów czy sympozjów, wspieranie doskonalenia zawodowego adwokatów oraz aplikantów adwokackich poprzez dostarczanie szkoleń i literatury fachowej.

Fundacja Adwokatury Polskiej współpracuje z innymi organizacjami prawniczymi w kraju i zagranicą, wspomaga różne przedsięwzięcia i inicjatywy społeczne i wydawnicze upowszechniające prawo. 

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: