Cele Fundacji

Celem Fundacji Adwokatury Polskiej jest popieranie ustawowych zadań adwokatury, w szczególności poprzez:

 1. pomoc finansową i materiałową w zakresie:
  • szkolenia aplikantów adwokackich, doskonalenia zawodowego adwokatów i dostarczania literatury fachowej
  • wyposażenia technicznego, biurowego, środków łączności i sprzętu komputerowego
  • kontaktów z innymi środowiskami prawniczymi w kraju i za granicą
  • organizowanie spotkań, sympozjów, seminariów w kraju i za granicą
 2. wspomaganie przedsięwzięć upowszechniania prawa, jego modernizacji, restrukturyzacji, tworzenie infrastruktury prawnej w szczególności dla integracji gospodarczej z gospodarką światową
 3. fundowanie stypendiów
 4. współpracę z innymi organizacjami prawniczymi w kraju i za granicą
 5. opiekę nad zasłużonymi adwokatami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej
 6. wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie prawa
 7. wspomaganie inicjatyw wydawniczych propagujących cele korporacyjne i prawo

 

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: