Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego

Przypominamy, że zgodnie z § 13 Uchwały nr 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2006 r. w sprawie doskonalenia zawodowego, adwokaci zobowiązani są w terminie do końca lutego każdego roku złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim. Tak więc termin złożenia sprawozdania za rok 2011 upływa z dniem 29 lutego 2012 rDruk sprawozdania oraz Uchwała nr 39/2006 zamieszczone są na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej http://ora.waw.pl/ w zakładce Informacje- Doskonalenie Zawodowe.  
/źródło: www.ora-warszawa.com.pl/

Szkolenie "Podsumowanie zmian w prawie w 2012" i Andrzejki w Wildze

W dniach 30 listopada - 2 grudnia odbędzie się ostatnie w tym roku, trzydniowe szkolenie w Wildze. Celem spotkania jest omówienie wszystkich zmian w prawie, które miały miejsce w tym roku ("Podsumowanie zmian w prawie w 2012 r."). Spotkaniu towarzyszyć będzie połączona z dodatkowymi atrakcjami andrzejkowa impreza taneczna, na którą zapraszamy w piątkowy wieczór 30 listopada! Przypominamy również, że uczestnicząc we wszystkich trzech dniach szkolenia można zdobyć aż 12 wymaganych punktów doskonalenia zawodowego. 

Zmiany KPC 2012 z perspektywy pierwszych doświadczeń - konferencja dla prawników

W ramach Akademii Adwokatury w tym roku odbyło się już kilkanaście szkoleń, a także duża ogólnopolska konferencja dla prawników "Zmiany KPC 2012 z perspektywy pierwszych doświadczeń" (25 października). Spotkanie przeprowadzone zostało w trzech blokach tematycznych przez grono uznanych prelegentów (dr Marcin Dziurda, dr hab. Paweł Grzegorczyk, SSR dr Krystian Markiewicz, SSR Łukasz Piebiak, SSR dr Marcin Walasik, prof. dr hab. Karol Weitz). Na konferencji gościliśmy ponad 90 osób

Ostatnie w tym roku szkolenia w Wildze

W tym roku odbędą się jeszcze dwa szkolenia w ramach Akademii Adwokatury w Wildze. Dwudniowe szkolenie „Czytanie ksiąg wieczystych” odbędzie się w dn. 24 i 25 listopada, natomiast w dniach 30 listopada - 2 grudnia zapraszamy na trzydniowe szkolenie mające na celu omówienie wszystkich zmian w prawie, które miały miejsce w tym roku ("Podsumowanie zmian w prawie w 2012 r."), połączone z zabawą andrzejkową. Jest to już ostatnia szansa na uzyskanie punktów szkoleniowych (10 z 12 punktów szkoleniowych w przypadku pierwszego szkolenia lub wszystkich wymaganych 12 punktów w przypadku drugiego szkolenia).  

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: