II edycja Konferencji Prawo Inwestycji Budolwanych

10 kwietnia 2014 r. odbędzie się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej Prawo Inwestycji Budolwanych. Konferencja, której I edycja zgromadziała ponad 80 osób, przeprowadzona zostanie w trzech blokach tematycznych: Prawo i praktyka w procesie realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Problemy wybrane., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym. Najwyższy poziom merytoryczny zapewnią uznani prelegenci: prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Wiesław Bielawski, z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej, sędzia NSA prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, dr Piotr Otawski, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz adw. Andrzej Zwara, Prezes NRA. Po każdej części odbędą się dyskusje panelowe, do których zaprosiliśmy cenionych ekspertów z najważniejszych instytucji związanych z procesem inwestycji https://www.viagrapascherfr.com/sildenafil-pas-cher-occasion/ budowlanych w Polsce.

Koszt uczeestnictwa - 799 zł + VAT.
Rabaty przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z Kancelarii/Firmy.

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: