Obowiązek doskonalenia zawodowego adwokatów

"Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego. Adwokaci objęci ww. obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim. Termin złożenia sprawozdania za rok 2014 upływa z dniem 28 lutego 2015 roku. Jednocześnie Komisja Doskonalenia Zawodowego przypomina, że obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje także adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania 2014 r. Obowiązek składania sprawozdania nie dotyczy adwokatów click here to see the original article niewykonujących zawodu przez cały 2014 rok."

/źródło: www.ora-warszawa.com.pl/

 

Jednodniowe szkolenia Akademii Adwokatury

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą najbliższych, jednodniowych szkoleń, organizowanych w ramach Akademii Adwokatury przez partnera Fundacji Adwokatury Polskiej - firmę Business Option s.c. Szczegóły dotyczące poszczególnych spotkań, a także tematy cialisfrance24.com innych szkoleń znajdą Państwo na naszej stronie oraz na stroniewww.businessoption.pl. Już wkrótce umieścimy informacje o kolejnych spotkaniach. Koszt udziału w szkoleniach:

599 zł + VAT, cena dla Aplikantów 459 zł + VAT.

III Ogólnopolska Konferencja KPC

22 października br. odbędzie się trzecia edycja Ogólnoplskiej Konferencji KPC dla Prawników Aktualne problemy postępowania cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Konferencja odbędzie się w trzech blokach tematycznych, a w gronie prelegentów znajdą się:  dr Marcin Dziurda, dr hab. Paweł Grzegorczyk, SSR dr Krystian Markiewicz, prof. dr hab. Andrzej Torbus, SSR dr Marcin Walasik, SSR dr Ireneusz Wolwiak oraz dr Tadeusz Zembrzuski. Koszt udziału w konferencji wynosi:

749,00 zł netto (921,27 zł brutto)
10% rabatu w przypadku zgłoszenia 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy,
15% rabatu w przypadku zgłoszenia 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy.

NOWOŚĆ w ofercie jednodniowych szkoleń w Warszawie

Szanowni Państwo, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nową linię szkoleń - krótszych czasowo, z udziałem jednego prelegenta oraz z niższą ceną acheter viagra (359 zł + VAT). Szkolenia te obejmą swym zakresem prawo rodzinne i opiekuńcze oraz wybrane zagadnienia problemowe z innych gałęzi prawa. W nabliższym czasie zapraszamy na dwa spotkania w tym cyklu: Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz postępowanie o dział spadku - zagadnienia praktyczne oraz Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem - aktualne problemy, orzecznictwo sądoweSzkolenia te organizowane są w ramach Akademii Adwokatury przez partnera Fundacji Adwokatury Polskiej - firmę Business Option s.c. Szczegóły dotyczące poszczególnych spotkań, a także tematy innych szkoleń znajdą Państwo na naszej stronie oraz na stronie www.businessoption.pl

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: