Obwiązek doskonalenia zawodowego adwokatów

Versatile Layout

"Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 więcej...

Polsko - Angielski Dzień Prawniczy - 15 maja 2017

Bar Council of England and Wales, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Fundacja Adwokatury Polskiej serdecznie zapraszają na Polsko-Angielski Dzień Prawniczy, który odbędzie się 15 maja br.  Wydarzenie poświęcone jest zagadnieniom wzajemnej współpracy w sprawach karnych i rodzinnych. Polscy i angielscy adwokaci spotkają się, aby podzielić się swoimi praktycznymi doświadczenia w prowadzeniu spraw z elementami transgranicznymi pomiędzy obiema jurysdykcjami. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, a także nawiązania kontaktów pomiędzy polskimi i angielskimi prawnikami.  Konferencja odbędzie się w języku angielskim (bez tłumaczenia na język polski)Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

 

O Fundacji

Fundacja Adwokatury Polskiej powstała w 1990 r, jako inicjatywa, mająca na celu integrację środowiska adwokatów, poprzez organizację spotkań, seminariów czy sympozjów, wspieranie doskonalenia zawodowego adwokatów oraz aplikantów adwokackich poprzez dostarczanie szkoleń i literatury fachowej.

Fundacja Adwokatury Polskiej współpracuje z innymi organizacjami prawniczymi w kraju i zagranicą, wspomaga różne przedsięwzięcia i inicjatywy społeczne i wydawnicze upowszechniające prawo.

Home

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: