Obwiązek doskonalenia zawodowego adwokatów

Versatile Layout

"Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 więcej...

Applying EU Anti-Discrimination Law (Europejskie prawo antydyskryminacyjne w praktyce)

Fundacja Adwokatury Polskiej oraz Academy of European Law (ERA) zapraszają na szkolenie „Applying EU Anti-Discrimination Law" (Europejskie prawo antydyskryminacyjne w praktyce). Wydarzenie odbędzie się 27 stycznia (piątek), w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zostanie przeprowadzone w języku angielskim. Szkolenie będzie dotyczyć nierównego traktowania ze względu m.in. na wiek, płeć, religię i orientację seksualną. Po teoretycznym wprowadzeniu do omawianej tematyki odbędą się praktyczne warsztaty poświęcone m.in. aspektom procesowym spraw dotyczących dyskryminacji (m.in. ciężar dowodu, sankcje). Szkolenie może być szczególnie przydatne dla praktyków zajmujących się zagadnieniami praw człowieka oraz prawa pracy.  Uczestnictwo  w/w  szkoleniu będzie stanowiło  formę  doskonalenia  zawodowego  w  rozumieniu  §4 pkt. b) Uchwały  nr  57/2011  z  dnia  19  listopada 2011 r.  dotyczącej  doskonalenia  zawodowego .

więcej...

O Fundacji

Fundacja Adwokatury Polskiej powstała w 1990 r, jako inicjatywa, mająca na celu integrację środowiska adwokatów, poprzez organizację spotkań, seminariów czy sympozjów, wspieranie doskonalenia zawodowego adwokatów oraz aplikantów adwokackich poprzez dostarczanie szkoleń i literatury fachowej.

Fundacja Adwokatury Polskiej współpracuje z innymi organizacjami prawniczymi w kraju i zagranicą, wspomaga różne przedsięwzięcia i inicjatywy społeczne i wydawnicze upowszechniające prawo.

Home

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: